θεοσοφικός Εκδοτικός Οίκος

Ο Θεοσοφικός Εκδοτικός Οίκος στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1927. Πολλά βιβλία μεταφράζονται από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, ενώ ετοιμάζονται σειρές ενημερωτικών εντύπων, τμήματα σπουδών και εκδίδεται κάθε τρεις μήνες το επίσημο περιοδικό της Θ.Ε. στην Ελλάδα: Ιλισός. Για πληροφορίες και παραγγελίες βιβλίων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω e-mail:info@theosophicalsociety.gr
ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΜΑΧΑΤΜΑΣ ΣΤΟΝ A. P. SINNETT. Από τα Αρχεία της Βιβλιοθήκης του Βρετανικού Μουσείου.
Τιμή: 38,00 €

ΕΤΟΣ ΕΚΔ.: Α’ έκδοση 2017
ISBN: 978-618-81553-1-2
ΣΕΛΙΔΕΣ: 586
Μέγεθος βιβλίου: 17Χ24

Οι Επιστολές των Μαχάτμα (Διδασκάλων) στον A.P.Sinnett – Από τα Αρχεία της Βιβλιοθήκης του Βρετανικού Μουσείου (The Mahatma Letters to A.P.Sinnett)

Τα αυθεντικά έγγραφα των Επιστολών των Διδασκάλων της Σοφίας, των Μαχάτμας της Θεοσοφίας και ουσιαστικών ιδρυτών της Θεοσοφικής Εταιρείας, τα οποία είχαν αποσταλεί στον Α. P. Sinnett κατά το διάστημα μεταξύ 1880 και 1886. Τα πρωτότυπα χειρόγραφα αυτής της αλληλογραφίας φυλάσσονται σήμερα στο Λονδίνο και εκτίθενται με μεγάλη προσοχή στις προθήκες του Βρετανικού Μουσείου. Στο κείμενό τους συναντώνται πολύτιμες διδαχές προς κάθε επίδοξο για Μαθητεία επί της Ατραπού, για τις μεγάλες Δοκιμασίες τις οποίες οφείλει να υποστεί ακόμη και στα απλά καθημερινά θέματα, για τη λογική, τη σύνεση, την ηθική και εν γένει τη στάση του μαθητευόμενου απέναντι στη ζωή, καθώς και για την πιθανή σύνδεσή του με την Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα: την Πνευματική Ιεραρχία των Μυστών που επιβλέπουν και κυβερνούν αόρατα τον πλανήτη μας. Επιπλέον, σ’ αυτές εμπεριέχονται πολλές σημαντικές διευκρινίσεις επί διαφόρων θεμάτων του Αποκρυφισμού που ενδιαφέρουν κάθε αναζητητή της Αλήθειας, αλλά και για τον Πνευματισμό και τα φαινόμενά του. Οι σημαντικότατες Επιστολές που απαρτίζουν αυτό το βιβλίο, απετέλεσαν τη βάση για τα περισσότερα μεταγενέστερα έργα της θεοσοφικής λογοτεχνίας, πλην εκείνων της Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ, η οποία είχε μαθητεύσει επί χρόνια στο Θιβέτ πλησίον των δύο Διδασκάλων και κατείχε την ανάλογη γνώση μέσω διδαχής «από το στόμα στο αυτί».

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΟΣ Α).
Τιμή:  25.00

ΕΤΟΣ ΕΚΔ.: Α’ έκδοση 2019
ISBN: 978-618-81553-2-9
ΣΕΛΙΔΕΣ: 371
Μέγεθος βιβλίου: 17Χ24

O πρώτος τόμος μιας εξαιρετικής τριλογίας που αποτελείται από τα σχόλια των συγγραφέων/αναλυτών, Annie Besant και του C.W. Leadbeater, πάνω σε τρία εγχειρίδια, «τα μικρά σε μέγεθος αλλά με σπουδαίο περιεχόμενο», όπως γράφουν οι ίδιοι στην εισαγωγή τους. Στον τόμο αυτό αναλύεται το έργο της Mabel Collins, Φως στην Ατραπό. Με απλό και κατανοητό τρόπο, οι συγγραφείς προσπαθούν να αποσαφηνίσουν αινιγματικές φράσεις και να φωτίσουν υπαινιγμούς του Μυστικισμού και του Αποκρυφισμού.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β).
Τιμή:  25.00€ 

ΕΤΟΣ ΕΚΔ.: Α’ έκδοση 2020
ISBN: I 978-618-81553-3-6
ΣΕΛΙΔΕΣ: 374
Μέγεθος βιβλίου: 17Χ24

Ο δεύτερος τόμος της τριλογίας στον οποίο αναλύεται το μικρό βιβλιαράκι γραμμένο από τον Τζίντου Κρισναμούρτι, Στα Πόδια του Διδασκάλου. Εδώ οι δύο συγγραφείς/αναλυτές, Annie Besant και του C.W. Leadbeater, σχολιάζουν όλα όσα έλαβε και κατέγραψε ο Κρισναμούρτι σε ηλικία 13 ετών από τον Δάσκαλό του.  
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΟΣ Γ). 
Τιμή25.00
ΕΤΟΣ ΕΚΔ.: Α’ έκδοση 2019
ISBN: 978-618-81553-4-3
ΣΕΛΙΔΕΣ: 320
Μέγεθος βιβλίου: 17Χ24
Ο τελευταίος τόμος της πολύ σημαντικής τριλογίας με σχόλια των συγγραφέων/αναλυτών, Annie Besant και του C.W. Leadbeater, μας παρουσιάζει μια σπουδαία ανάλυση του μικρού διαμαντιού της θεοσοφικής λογοτεχνίας, Η Φωνή της Σιγής. Το μικρό βιβλίο που αναλύεται στον τόμο αυτό περιέχει 3 περικοπές από τα μυστικά βιβλία του Θιβέτ, τις οποίες αποστήθισε και κατόπιν μετέφρασε η ιδρύτρια της Θεοσοφικής Εταιρείας, Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ, και τις αφιέρωσε  “στους ολίγους”.
ΜΥΣΤΕΣ, ΑΠΟΚΡΥΦO, ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ (Bιβλίο Α) .
Τιμή:  26.00
ΕΤΟΣ ΕΚΔ.: Α’ έκδοση 2014,
ISBN: 978-960-87301-9-9.
ΣΕΛΙΔΕΣ: 426.
Μέγεθος βιβλίου: 24Χ17.

Ο αμφιλεγόμενος τελευταίος τόμος της «Μυστικής Δοξασίας», της Σύνθεσης της Θρησκείας, της Επιστήμης και της Φιλοσοφίας. Η συγγραφέας στην Εισαγωγή της διασαφηνίζει ότι επρόκειτο για τον τρίτο (Αγγλικό) τόμο αυτού του έργου της, αφιερωμένο στους Μύστες και τις απόκρυφες γνώσεις που μεταδίδονταν στα αρχαία Μυστήρια και τις Μυστηριακές Σχολές. O τόμος αυτός εκδόθηκε αρχικά το 1897, έξη χρόνια μετά τον θάνατο της συγγραφέως και σύμφωνα με οδηγίες της. Στην ελληνική έκδοσή του αποτελείται από δύο βιβλία: Α και Β (Το Βιβλίο Β είναι υπό έκδοση εντός του 2015).  Μύστες της Δύσης, Αλληγορίες και Θαύματα, Μύστες της Ανατολής και Μυστικά Ιερά Βιβλία, Απόκρυφη Αστρονομία και Αστρολατρία, οι Ψυχές των Άστρων, Αλληγορίες και Μυστική Γνώση στο Ζοχάρ και την Βίβλο, Μυστικοί Κύκλοι, Κύκλοι και Αβατάρ, Το Μυστήριο του Βούδα, Πρακτική Εξάσκηση της Μαγείας, Επίδραση του Αποκρυφισμού στην καθημερινή ζωή, Οδηγίες στον Εσωτερικό Κύκλο, Περαιτέρω Ανάλυση των Στάνζας Ι – ΙVτης Ντζιαν κλπ, είναι μερικά από τα πολλά θέματα που εμπεριέχονται στα δύο αυτά βιβλία και τα οποία εξετάζει ενδελεχώς η συγγραφέας 

ΜΥΣΤΕΣ, ΑΠΟΚΡΥΦO, ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ (Bιβλίο Β) 
Τιμή:  26.00
ΕΤΟΣ ΕΚΔ.: Α’ έκδοση 2015.
ISBN:ISBN 978-960-87301-9-9.
ΣΕΛΙΔΕΣ: 415.
Μέγεθος βιβλίου: 24Χ17.

Ο τόμος αυτός (Βιβλία: Α και Β) αποτελεί πλήρη πραγματεία που συμπληρώνει τους προηγούμενους συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση του Magnum Opus της Ε. Π. Μπλαβάτσκυ. Και όπως επισημαίνει ο W. Kingsland (The Real HP.Blavatsky/ Η Αληθινή Ε. Π. Μπλαβάτσκυ, σελ. 241): «Τί πλούτο γνώσεων θα είχαν αποκομίσει πράγματι οι άνθρωποι (…) εάν αυτά τα χειρόγραφα είχαν παραδοθεί τότε στους εκδότες! Ήταν ο ‘τυφλός κόσμος’ τόσο ανάξιος να λάβει αυτή την γνώση;» 

”ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΠΕΚΕΙΝΑ-Η Άλλη Όψη του Θανάτου”-C. W. LEADBEATER.
Τιμή: 25.00
ΕΤΟΣ ΕΚΔ.: Α’ έκδοση 2012.
ISBN:978-960-87301-8-2 
ΣΕΛΙΔΕΣ: 376.
Μέγεθος βιβλίου: 17Χ24.

Υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο; Υπάρχει άλλος κόσμος; Πού πηγαίνουμε; Πού βρίσκονται οι αγαπημένοι μας; Είναι ο θάνατος ένα τέλος ή μια αφετηρία; Υπάρχει κόλαση και παράδεισος; Τι είναι το καθαρτήριο και η γκρίζα ζώνη; Πώς αντιμετωπίζεται το στοιχειακό της επιθυμίας; Γιατί ορισμένοι άνθρωποι αποβιώνουν πρόωρα; Τι συμβαίνει με τα μικρά παιδιά; Αντικρούοντας την δεισιδαιμονία και τον φόβο περί θανάτου, ο συγγραφέας επιχειρεί να παρουσιάσει μιαν άλλη όψη του αναπόφευκτου αυτού συμβάντος και των προεκτάσεών του. Προσπαθεί να δώσει σαφείς απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα που ανέκαθεν απασχολούσαν τον άνθρωπο σε κάθε εποχή, να καταπολεμήσει την άγνοια που γεννά την δυστυχία, να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο και την αγωνία για την απώλεια των προσφιλών προσώπων. Προϊόν μακρόχρονης έρευνας, πειραμάτων και εργασίας σε κόσμους υπεράνω του φυσικού πεδίου, το βιβλίο αυτό παραθέτει με απλό και κατανοητό τρόπο στοιχεία για την ζωή στο Επέκεινα, τα οποία ο συγγραφέας επεξηγεί σύμφωνα με την θεοσοφική διδασκαλία και τον αποκρυφισμό. Αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος στην ύπαρξη οπτασιών, το φαινόμενο των οποίων πραγματεύεται με ιδιαίτερη προσοχή. Τί είναι οι οπτασίες και τα φαντάσματα; Πότε εμφανίζονται και τί επιζητούν; Πώς πρέπει να συμπεριφερθεί κανείς αν συναντήσει ένα φάντασμα; Επιπλέον, παραθέτει τα συμπεράσματα εκτεταμένης έρευνας επάνω στο ζήτημα του πνευματισμού, θέτοντας εύλογα ερωτήματα. Τί είναι εκείνο που επικοινωνεί; Είναι η ψυχή του νεκρού ή κάτι άλλο; Υπάρχουν επιπτώσεις στο διάμεσο και τους συμμετέχοντες σε μια πνευματιστική συνεδρία; Πώς επηρεάζεται ένας νεκρός από την πρακτική αυτή; Τί συμβαίνει πραγματικά; Ποια είναι η θέση της Θεοσοφίας; Το παρόν έργο αποτελεί μια πηγή αξιόλογων πληροφοριών για κάθε αναγνώστη που ερευνά την αλήθεια με ανοικτό νου, έτσι ώστε η γνώση να τον οδηγήσει να διαβεί με ασφάλεια την πύλη της μεγάλης αλλαγής που αποκαλείται θάνατος. Να εισέλθει ήρεμος στην άλλη ζωή, έτοιμος να αξιοποιήσει για την εξέλιξή του κάθε πιθανή συνθήκη και ευκαιρία που θα συναντήσει στον άλλο εκείνο κόσμο: Στο ΕΠΕΚΕΙΝΑ.

”ΓΙΟΓΚA ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ” ΕΛΕΝΑ Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ (Συλλογή κειμένων).
Τιμή: 30.00€
ΕΤΟΣ ΕΚΔ.: Α’ έκδοση 2008.
ISBN:960-87301-7-5
ΣΕΛΙΔΕΣ: 410.
Μέγεθος βιβλίου: 17Χ23.

Ο Αποκρυφισμός, ένας καθαρά θεοσοφικός όρος, αποσκοπεί στην αναζήτηση της Αλήθειας, την έρευνα και την κατανόηση των ανερμήνευτων νόμων και δυνάμεων της Φύσης που – όπως διδάσκει η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ – κάθε άλλο παρά «τυφλές» είναι, καθώς και των δυνάμεων και ικανοτήτων οι οποίες υπάρχουν σε λανθάνουσα κατάσταση εντός του ανθρώπου. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή και ασφαλή έκβαση της έρευνας του απόκρυφου θεωρείται η είσοδος στην Ατραπό της Μαθητείας, υπό την καθοδήγηση και την προστασία ενός Μύστη Διδασκάλου της Αγάπης και της Σοφίας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Γιόγκα, όταν σκοπός του σπουδαστή είναι η πρακτική άσκησή της και όχι απλώς η θεωρητική μελέτη της. Η συγγραφέας διδάσκει ότι ο Θεοσοφικός Αποκρυφισμός συνδέεται στενά κυρίως με τη Ράζα Γιόγκα, το σύστημα της οποίας επικεντρώνεται στην κάθαρση του νου και τον έλεγχό του από τον εσώτερο ή θείο εαυτό του ανθρώπου.

Τα κείμενα που έχουν επιλεχθεί και μεταφρασθεί απαρτίζοντας αυτό το βιβλίο, είναι κυρίως άρθρα και επιστολές της Έλενας Π. Μπλαβάτσκυ που είχαν δημοσιευθεί στα θεοσοφικά περιοδικά The Path, The Theosophist, Lucifer, καθώς και σε άλλα έντυπα της εποχής της. Σκιαγραφούν την πορεία της έρευνας του απόκρυφου, της μελέτης και της άσκησης της Γιόγκα, καθώς και τους κινδύνους που συχνά κρύβονται σε κάθε καμπή της διαδρομής της. Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχει έρευνα χωρίς δυσκολίες, κινδύνους και αντιξοότητες, στα κείμενά της η Ε.Π.Μπ. προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σε όσους επιθυμούν να εισέλθουν με ασφάλεια στην Ατραπό της Αναζήτησης, διευκρινίζει ερωτήματα που απασχολούν κάθε ερευνητικό νου και πραγματεύεται θέματα διαχρονικού ενδιαφέροντος. Οι διδασκαλίες της απευθύνονται σε κάθε ερευνητή της Αλήθειας, σε κάθε σπουδαστή των συστημάτων Γιόγκα, σε κάθε υποψήφιο Μαθητή επί της Ατραπού που οδηγεί στην Τελείωση και τη μακαριότητα της Νιρβάνα.

”ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ” ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ.
Τιμή: 18.00
ΕΤΟΣ ΕΚΔ.: Α’ έκδοση 2002.
ISBN: 960-87301-0-4
ΣΕΛΙΔΕΣ: 278.
Μέγεθος βιβλίου: 14Χ21.

Η τελειοποίηση του εαυτού μας · Η πηγή της ανθρώπινης ψυχής · Η ενότητα του όλου μέσα στο όλο · Εξέλιξη και πλάνη · Η επταδική σύσταση του ανθρώπου · Διαφορά μεταξύ ψυχής και πνεύματος · Η Ελληνική διδασκαλία · Ο Φυσικός και ο Πνευματικός άνθρωπος · Το Νιρβάνα · Τι είναι μνήμη σύμφωνα με την Θεοσοφική Διδασκαλία · Γιατί δεν θυμόμασται τους περασμένους βίους μας · Ατομικότητα και προσωπικότητα · Τι είναι Σκάντας · Η συνείδηση του ανθρώπου μετά τον θάνατο και πριν από την γέννηση · Τι είναι το Εγώ · Τι είναι το Μάνας · Πως διδάσκονται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου · Τι είναι το Κάρμα · Η διαφορά ανάμεσα στην πίστη και την γνώση · Τι είναι οι Διδάσκαλοι · 

”ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟ.”ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ.
 Τιμή: 10.00€
ΕΤΟΣ ΕΚΔ.:Δ έκδοση 2010.
ISBN: 960-87301-1-2
ΣΕΛΙΔΕΣ: 74.
Μέγεθος βιβλίου: 14Χ21.

Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη και απευθύνεται στον ερευνητή-σπουδαστή που κάνει τα πρώτα του βήματα στον Εσωτερισμό. Τα πρώτα δυο μέρη φέρουν τον τίτλο «Πρακτικός Αποκρυφισμός» και «Αποκρυφισμός και Απόκρυφες Τέχνες» αντίστοιχα. Εδώ αναλύεται η έννοια του αποκρυφισμού καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις λανθασμένες εφαρμογές και εκτιμήσεις. Το τρίτο μέρος έχει την μορφή μικρών παραινετικών προτάσεων, οι οποίες προέρχονται από μεμονωμένα αποσπάσματα διαφόρων Θεοσοφικών κειμένων και αναφέρονται στην καθημερινή πρακτική εξάσκηση που μπορεί να ακολουθήσει ο σπουδαστής. Μεγάλο βάρος δίνεται στην διάκριση γι’ αυτό και αναφέρεται: «Ο αληθινός Μύστης της Δεξιάς Ατραπού της Αγάπης και της Σοφίας αποκτά τις δυνάμεις του εξ’ αιτίας της εσωτερικής πνευματικής του ανάπτυξης και μόνον, δηλαδή, μιας ανάπτυξης που επιτυγχάνεται με επίμονη και οδυνηρή προσπάθεια επάνω στην Ατραπό της Αγιότητας. Εκείνοι που επιθυμούν τέτοιου είδους απόκρυφες δυνάμεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι χωρίς την απαραίτητη καλλιέργεια της ψυχής τους οι ίδιοι γίνονται υπεύθυνοι για την μελλοντική καταστροφή τους». 

”Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΙΓΗΣ.” ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ.
 Τιμή: 10.00 €
ΕΤΟΣ ΕΚΔ.: Ε’ έκδοση 2021.
ISBN960-87301-2-0
ΣΕΛΙΔΕΣ: 80.
Μέγεθος βιβλίου: 14Χ21.

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στις εσωτερικές διδασκαλίες του Βουδδισμού. Οι διδασκαλίες έχουν ληφθεί από το “Βιβλίο των Χρυσών Κανόνων” το οποίο είναι μέρος των ”Στροφών του Ντζυάν”. Περιλαμβάνει 3 περικοπές και αναφέρεται στην Φώτιση, στο τέλος των ενσαρκώσεων και, την τελική απελευθέρωση του ανθρώπου. Το δύσκολο μονοπάτι που οδηγεί σε αυτά, η διάκριση μεταξύ της πλάνης και της αλήθειας, μεταξύ του ορατού και του αόρατου και το επιστέγασμα όλων, η θυσία για τον συνάνθρωπο, είναι οι μεγάλες αλήθειες που σύμφωνα με την Μπλαβάτσκυ την δίδαξαν οι πρώτοι Μεγάλοι Όφεις (αρχαία ονομασία των Μυστών). 

‘Σ’ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΝΘΟΥΝ” C.W. LEADBEATER.
Τιμή: 8.00  
ΕΤΟΣ ΕΚΔ.: Ε’ έκδοση 2014.
ISBN: 978-960-87301-3-7
ΣΕΛΙΔΕΣ: 40.
Μέγεθος βιβλίου: 14Χ20.

 Ένα μικρό δοκίμιο που παρουσιάζει με απλό και πολύ γλαφυρό τρόπο το ταξίδι της ψυχής στον επόμενο κόσμο καθώς και τα ενδιαφέροντά της στον κόσμο αυτό.Το κείμενο δίνει παρηγοριά στους πενθούντες, με εξαιρετική μαεστρία, αποφορτίζοντάς τους από τον φόβο της ανυπαρξίας και της κολάσεως, έτσι όπως αυτή διδάσκεται από την εκλαϊκευμένη θεολογία. Κόλαση δεν είναι τίποτε άλλο από τις σφοδρές υλιστικές επιθυμίες που καλλιέργησε ο άνθρωπος στον γήινο βίο του, και τις οποίες δεν μπορεί να ικανοποιήσει στον επόμενο κόσμο, εφ΄όσον δεν έχει υλικό σώμα. Αντίθετα παράδεισος είναι η συνέχιση της ικανοποιήσεως των ευγενέστερων επιθυμιών και ιδεωδών του αποθανόντος τα οποία καλλιέργησε στον γήινο βίο του, και που, στον επόμενο κόσμο, του παρουσιάζονται ξανά υπό την μορφή νέων ευκαιριών.
:: ISBN 960-87301-3-9 :: Μέγεθος 14×20 :: Σελίδες 38. 

”ΟΙ ΕΠΤΑ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ” DR. ERNEST WOOD
Τιμή: 16.00 
 
ΕΤΟΣ ΕΚΔ.: Γ’ έκδοση 2014.
ISBN: 978-960-87301-6-8
ΣΕΛΙΔΕΣ: 212.
Μέγεθος βιβλίου: 14Χ20.

Μόλις επανακυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του έργου του Καθηγητή Ernest Wood. Τι είναι εκείνο που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ιδιοσυγκρασία και τον προσανατολισμό της ζωής κάθε ατόμου, δίχως αυτό να προέρχεται απαραίτητα από κάποια οικογενειακή ή φυλετική κληρονομικότητα ή προδιάθεση; Ποιές είναι οι συμπαντικές ενέργειες που επιδρούν επάνω μας και μέσα μας, και οι οποίες χαρακτηρίζουν και κατευθύνουν την πορεία της ζωής μας; Τί είναι εκείνο που ”ομαδοποιεί” κατά κάποιο τρόπο σε διαφορετικές κατηγορίες τους ανθρώπους αλλά και τα ζώα, τα φυτά, τα ορυκτά, χρώματα, ήχους και πλανήτες, όπως αναφέρεται σε ορισμένα βιβλία; Από πού προέρχονται οι δυνάμεις που θαρρείς ότι διαφοροποιούν τα πράγματα μεταξύ τους και τα ωθούν σε έναν παράξενο βαθμό συγγένειας διαφορετικής για κάθε ”ομάδα”; Σε αυτό το βιβλίο ο συγγραφέας, δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά αντλώντας από την Θεοσοφική διδασκαλία έτσι όπως την παρέδωσε η Ελενα Π. Μπλαβάτσκυ, την οποία αυνδυάζει με την Ινδουιστική διδασκαλία. 

”ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ” SIR EDWIN ARNOLD.
Τιμή: 14.00 €
ΕΤΟΣ ΕΚΔ.: β’ έκδοση 2016.
ISBN: 978-960-87301-6-8
ΣΕΛΙΔΕΣ: 194.
Μέγεθος βιβλίου: 14Χ21.

O Sir Edwin Arnold (1832-1904) έγραψε αυτό το υπέροχο ποίημα που δημοσιεύτηκε το 1879, περιγράφοντας την Ζωή και την Διδασκαλία του Γκωτάμα Βούδα. Η μετάφραση σ’ ελεύθερο στίχο έχει γίνει από τον Τιμολέοντα Βρατσάνο.  ”Το Φως της Ασίας” ήταν από τα πιο αγαπημένα κείμενα της Ελενας Π. Μπλαβάτσκυ, της ιδρύτριας της Θεοσοφικής Εταιρείας. Τόσο πολύ εκτιμούσε τον συγγραφέα και το έργο του αυτό, που το θεωρούσε εφάμιλλο ιερών κειμένων, ώστε συμπεριέλαβε στη διαθήκη της την επιθυμία οι φίλοι της, στην επέτειο του θανάτου της, να διαβάζουν ένα απόσπασμα από ”Το Φως της Ασίας” και από την Μπαγκαβάτ Γκιτά.

‘Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ” DR. ANNIE BESANT
Τιμή: 10.00 €
ΕΤΟΣ ΕΚΔ.: Α’ έκδοση 1999..
ΣΕΛΙΔΕΣ: 136.
Μέγεθος βιβλίου: 14Χ21.

– Αρχαία Σοφία και Σύγχρονη επιστήμη
– Το Έργο των Θεών
– Η Εξέλιξις της Ζωής
– Η Εξέλιξις της Μορφής 

Μία Υπέρτατη Βούληση κυβερνά το Σύμπαν και η Βούληση αυτή οδηγεί σταθερά τα πάντα προς το προδιαγεγραμμένο Σχέδιο της Εξέλιξης • Ο Δημιουργός εργάζεται με αναρίθμητες Ιεραρχίες όντων που είναι εκτελεστές της Βουλήσεώς Του • Παντού μέσα στο Σύμπαν οι Ιεραρχίες αυτές εκτελούν όλα εκείνα που εμείς αποδίδουμε σε μια φυσική και αυτόματη λειτουργία • Η Ζωή και η Μορφή είναι ένα ζεύγος αχώριστο, αλληλοεπιδρώμενο και αλληλοεξελισσόμενο • Κάθε μεταβολή στην Μορφή συνεπάγεται μία αντίστοιχη εξελικτική μεταβολή στην Ζωή που είναι έγκλειστη μέσα στην Μορφή και, αντίστροφα, κάθε εξελικτική μεταβολή στην Ζωή συνεπάγεται μια αντίστοιχη μεταβολή στην Μορφή • Είναι από την συνεργασία Ζωής – Μορφής που θα ανατείλει αυτό, που εδώ κάτω το γνωρίζουμε ως συνείδηση, αυτοσυνείδηση και Πνεύμα • Τέλος θα οδηγηθούμε στο συμπέρασμα πως υπάρχει μια μοναδική Δύναμη πίσω απ? όλες τις δυνάμεις • Μία μοναδική Ύλη πίσω απ? όλες τις μορφές • Το γεγονός και μόνον της Παγκόσμιας Αρμονίας και της Εξέλιξης είναι η ένδειξη μίας βαθύτατης ενότητας μέσα στην οποία εδράζει η Ζωή του Θεού.  Μετάφραση-Επιμέλεια εκδόσεως: Αιμιλία Ίβου 
Μέγεθος 14X21  Σελίδες 136. 

”ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ” J.KRISHNAMURTI.
Τιμή: 6.00 €

Αυτό το κείμενο υπαγορεύθηκε από τον Διδάσκαλο Κουτ-Χουμί-Λαλ-Σίνγκ στον μαθητή του Κρισναμούρτι ο οποίος σε ηλικία 13 ετών μυήθηκε στην Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα.Ουσιαστικά πρόκειται για οδηγίες του Διδασκάλου προς τον Μαθητή με σκοπό την επίτευξη της Μυήσεώς του. 

Μετάφραση-επιμέλεια εκδόσεως Αιμιλίας Ίβου
:: Μέγεθος 12X17 :: Σελίδες 56.  

”ΑΟΡΑΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ” C.W. LEADBEATER.
Τιμή: 16.00 
ΕΤΟΣ ΕΚΔ.:  Α έκδοση 2005.
ISBN: 978-960-87301-4-4
ΣΕΛΙΔΕΣ: 178.
Μέγεθος βιβλίου: 14Χ20.

• Ποιοι είναι οι Αόρατοι Βοηθοί;
• Σε ποιό Κοσμικό Πεδίο ανήκουν αυτά τα όντα που βοηθούν ζωντανούς και νεκρούς;
• Πως ερμηνεύονται οι ανεξήγητες επεμβάσεις αόρατων δυνάμεως σε ώρες κινδύνου;
• Πως ερμηνεύεται το φαινόμενο των εμφανίσεων προσφιλών νεκρών ή άλλων όντων που προειδοποιούν και σώζουν ορισμένους ανθρώπους από βέβαιη καταστροφή;
«…Προτού το μεγάλο κύμα του υλισμού μάς σκεπάσει και μας περιορίσει, ο αόρατος κόσμος θεωρούταν ως πηγή κάθε βοήθειας προς τον άνθρωπο. Όλες οι ευχάριστες ιστορίες των διαφόρων παραδόσεων… αποδεικνύεται πως δεν ήταν αφελείς και ασήμαντες δεισιδαιμονίες, όπως συνήθως αποκαλούνται. Αλλά ότι υπάρχει μια πραγματική και επιστημονική βάση…»

”ΑΙ ΒΑΘΥΤΕΡAΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ”N.SRI RAM.
Τιμή: 8.00 

 

– Η Ζωή, ο Θάνατος και η Αθανασία
– Η Ενέργεια της Διανοίας
– Ο άνθρωπος ως σώμα συνειδήσεως
– ”Ο θάνατος και ο αδελφός του ο ύπνος”
– Καινότης εν εαυτώ
-Αφύπνισις εις την Αλήθειαν
-Το Αληθές, το Αγαθόν και το Ωραίον
– Η σημασία εκάστης παρούσης στιγμής

Ο τόμος αυτός είναι μια συλλογή διαλέξεων του Παγκοσμίου Προέδρου της Θεοσοφικής Εταιρείας που έκανε σε διάφορες χώρες και εκδόθηκαν στο Adyar το 1968 και μεταφράστηκε από την Αγγλική υπό του Ι.Ν.Χ. στην Ελληνική το 1970. 
Μέγεθος 15X22   Σελίδες 115.

 

 ”ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ N.SRI RAM.
Τιμή: 10.00 

 

– Εμφάνισις και Πραγματικότης
– Αρτιότης εις την Σκέψιν 
– Αντικειμενική Πραγματικότης
– Η Πραγματικότης εν Ημίν Αυτοίς
– Η Πραγματικότης εις την ζωήν μας
– Ο Νόμος της Ορθής Συγγενείας
– Θεοσοφία, μία Νοητή Σύνθεσις 
– Φαντασία και Πραγματικότης
– Η Καθαρά Μορφή
– Το Υπέρτατον Όν
– Είναι και Γίγνεσθαι
– Η Φύσις της Σοφίας
– Η Ατραπός προς την Πνευματικήν Πραγματικότητα 

Ο τόμος αυτός είναι μια συλλογή διαλέξεων του (τότε) Παγκοσμίου Προέδρου της Θεοσοφικής Εταιρείας που έκανε σε διάφορες χώρες και εκδόθηκαν αρχικά στο Adyar το 1951 και μεταφράστηκε από την τρίτη Αγγλική έκδοση του 1961 υπό του Ι.Ν.Χ. Τυπώθηκε από τις Θεοσοφικές Εκδόσεις το 1966.
:: Μέγεθος 15X22  :: Σελίδες 142.

 Ιλισός Επιλογή Πενταετίας : 1966-1970 (χαρτόδετο).
Τιμή: 15.00 

 

Διευθυντής: Κωστής Μελισσαρόπουλος.
Επιμελητής Ύλης: Χρίστος Ριζόπουλος. Αθήναι 1982.

Ν. Καζαντζάκης: ”Πιστεύω”. Ο τελευταίος απολογισμός της ζωής και του έργου του • Κωστή Μελισσαρόπουλου: Σημείωμα για την ”Εισαγωγή στη Θεοσοφία” • Νίκος Καρβούνης: Πνευματική δουλεία (από την επιφυλλίδα της ”Πρωίας” της 2/11/1931) • Κίμων Πρινάρης: Όπου συναντώνται Θεοσοφία και Επιστήμη • Κ. Μελισσαρόπουλου: Δελφοί και Αμφικτιονίες (από την διάλεξή του στον Παρνασσό στις 9/12/1965) • Δημ. Ιωαννίδη: Η κατάστασις προ της Δημιουργίας • Οι Θεόσοφοι στα Συνέδριά τους: N.Sri Ram: Διαλογισμός επί της ζωής, John Ciats: Ευκαιρία στη ζωή. Radha Burnier: Η Ατραπός προς το Πραγματικόν. Rukmini Devi: Η ευθύνη μας στον κόσμο που αλλάζει. James Perkins: Η παγκόσμιος ελευθερία αρχίζει με την ατομική. Joy Mills: Αναγέννησις του ανθρώπου. Helen Zaharo: Ο αιώνιος άνθρωπος. Wallace Slater: Ελευθερία-Ευθύνη • 39η επέτειος του αρχαιοφίλου Ομίλου Εκδρομών στις 11/12/1966 στη ”Καλοπούλα” (”Κυλλού Πήραν”) του Υμηττού. (περίληψις ομιλιών) • Κωστή Μελισσαρόπουλου (σημείωμα) Μπαγκαμπάντ Γκιτά • Ποίημα Σοφία Κλήμη-Παναγιωτοπούλου: Το μήνυμα του Ορφέα • Κρισναμούρτι: Φθόνος και Μοναξιά (από το βιβλίο ”Στοχασμοί πάνω στη ζωή μας”) • Κωστή Μελισσαρόπουλου: Οι πρώτοι Σοφοί της Ελλάδος (ομιλία του στον ”Παρνασσό” στις 14/03/1967) • Κρισναμούρτι: Ο θάνατος • Ο Δεκάλογος του Θωμά Τζέφφερσον, 3ου Προέδρου των Η.Π.Α. (1743-1826) • Αρνολντ Τοϋνμπη: Ο Ανθρωπος και ο Πόλεμος • Αννι Μπέζαντ: Προσευχή • Κωστής Μελισσαρόπουλος: Πλάτων • Δημ Ιωαννίδη: Μία δεκαετία χωρίς τον Αντώνιο Ανδριανόπουλο -Περικοπαί Αντωνίου Ανδριανοπούλου • Κων Κιτρινιάρη: Ο Ανθρωπος και η μοίρα του • Κωστή Μελισσαρόπουλου: ”Η Ατλαντίς στη Σαντορίνη;” (η θεωρία του καθηγ. Κ.Αγγ.Γαλανόπουλου και αι αφηγήσεις του Πλάτωνος • Δημήτριος Α. Ιωαννίδης: Ιερά αρχαιότητος. Το Ασκληπιείον.Ο ραμνούς. Αρχαία Ισθμια. Το Ιερόν της Αφροδίτης. Το Σούνιον. Ο Ναός της Απτέρου Νίκης. Το μαντείον της δωδώνης. Το Ηραίον. Η Βραυρών. Η Αρόη. Η Ολυμπία. Το Ασκληπιείον της Επιδαύρου • Αννι Μπέζαντ: Το Μήνυμα του Τζιορντάνο Μπρούνο στον σύγχρονο κόσμο (ομιλία της στη Σορβόννη, στις 15/06/1911. Μετάφραση: Ιουλίας Δαβάρα) • Παναγιώτη Αναγνώστου: Σκιαγραφία του αειμνήστου Διδασκάλου Σπυρίδωνος Νάγου • Αντωνίου Αδριανόπουλου: Γνώσις-Πράξις (Θεοσοφικόν Δελτίον, 01/1933). Η Ελληνική Θεοσοφία (Θεοσοφικό Δελτίον,1938). Προς την Γνώσιν (Θεοσοφικό Δελτίον 12/1938). Ελληνική Βιοθεωρία (Θεοσοφικόν δελτίον, 1939) • Θεοδόσιος Τάσιος: Η μυστική Φρατρία του Μυστρά • Κρισναμούρτι: Η αναζήτησις της Αληθείας (από ομιλία του το 1927) • Boris de Zirkoff: Ελενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ • Κωστή Μελισσαρόπουλου: Η ίδρυσις της Θεοσοφικής Εταιρείας και η Ελενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ • Ν.Σρι Ραμ: Περί Θεοσοφίας • Ραμπιτραναθ Ταγκόρ: Από την σοφία του Βούδδα • Κρισναμούρτι: Η Ατραπός (επιλογή) • Δημ. Ιωαννίδης: Νουμάς Πομπίλιος • Παν. Αναγνώστου: Αι περί ακρεοφαγίας δοξασίαι των αρχαίων Ελλήνων • Δημ Ιωαννίδη: Οι Κένταυροι • Αιμιλία Ιβου: Αττικά Επιτύμβια • Κρισναμούρτι: Ο ”σκοπός της ζωής” • Δημ Ιωαννίδη: Η Αλήθεια • Πάρις Χατζηπέτρου: Ευτυχία και Αλήθεια • Δημ Ιωαννίδης: Η Ψυχή • Αιμιλία Ιβου: ”Προμηθεύς Δεσμώτης” • Η Γνωμάτευση της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίο Αθηνών περί Τεκτονισμού διατυπωθείσα στις 15/06/1933 • Κωστης Μελισσαρόπουλος: Το δράμα του Γολγοθά και η Ανθρωπότης • Π. Μπελούση: Προς την γνώσιν δια της Αρετής • Δημ Ιωαννίδης: Η Πνευματοδοξία • Κωστή Μελισσαρόπουλου: Πλουτάρχου. Των Επτά Σοφών Συμπόσιον • Εις Μνήμην: Παναγιώτη Γιωτόπουλου (1878-7/12/1965) (Καθηγητού Πανεπιστημίου και πρόεδρος της Μεταψυχικής Εταιρίας Αθηνών). Κίμωνος Πρινάρη (επιτίμου Προέδρου της Θεοσοφικής Εταιρείας εν Ελλάδι). Πάρις Χατζηπέτρος (1892-4/8/1969). Δημητρίου Ιωαννίδη.
:: Μέγεθος 14Χ21 :: Σελίδες 384.

Ιλισός Επιλογή Τετραετίας 1962-1965 (χαρτόδετο).
Τιμή: 15.00 

Διευθυντής: Κωστής Μελισσαρόπουλος.
Επιμελητής Ύλης: Χρίστος Ριζόπουλος. Αθήναι 1994.

Ποίημα Νικηφόρου Βρεττάκου: Ατομική Εποχή • Κωστή Παλαμά: Ευρώπη! • Βολταίρος: Ελευθερία Σκέψεως (μετάφραση: Κωνστ. Παπαλεξάνδρου) • Κωστή Παλαμά: Η Μορφή του Χριστού • Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Από την Ομιλίαν επί του όρους • Το Ευαγγέλιον κατά Θωμάν (κατά την απόδοσιν Στ. Α. Νικολαίδη) • Nilakanta Sri Ram (1889-1973) (Παγκόσμιος Πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας) : Το Σύμπαν και ο Ανθρωπος (το πληρες κείμενον της ομιλίας του στον ”Παρνασσό” στις 11/09/1962) • Ιωάννου Χ.Πούλου: Επιλογή από τον Πλούταρχο ”Περί Σαρκοφαγίας” (κατά διασκευή του) • Κ. Καβάφη: Η διορία του Νέρωνος • Ν.Σρι Ραμ: Ενότης • Δρος Αλμπερτ Σβάιτσερ: Ενα κενό στη δυτική Φιλοσοφία, Ανθρωποι και Ζώα • Παύλου Νιρβάνα: Το δρομαλάκι της ευτυχίας • Μιλτ. Παπαδημητρίου: ”Γνώθι σαυτόν”, Το Μυστηριακόν παράγγελμα των Δελφών • Κωστή Μελισσαρόπουλου: Υπάρχει Θάνατος; • Απόψεις επιφανών ανδρών ”Περι Μετενσαρκώσεως” (μετάφρση: Γεωργίου Ε. Βλιάμου • Από τις Ουπανισάντ: Θάνατος και Αθανασία • Δημητρίου Αλ. ιωαννίδη: Αι ”Ιδέαι” κατά Πλάτωνα • Αριστομ. Προβελεγγίου: Φύσις Αγία • Ιωάνου Βασιλή: Τα αρχαία Ελληνικά Μυστήρια • Ι.Ν. Δαμπάσης: Φερεκύδης, Ο Σύριος Κοσμολόγος Φιλόσοφος • Του δικαστού Gerald S.Levin του Ανωτ. Διακαστηρίου San Francisco • Τι είναι ο Τεκτονισμός. Η γνώμη της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και του ακαδημαικού Δ. Μπαλάνου (υπό Αλεξ. Τζατζόπουλου) • Walt Whitman: Η Σοφία (μετάφραση Ν.Προεστόπουλος) • Κωστής Μελισσαρόπουλος: Θεοσοφία, από τους Νεοπλατωνικούς έως την Μπλαβάτσκυ • Κρισναμούρτι: Χωρίς καλωσύνη και αγάπη δεν έχει κανείς ανατροφή (από την Γ’ σειρά των ”Στοχασμών πάνω στη Ζωή”. Μετάφραση: Κατίνας Φράγκου) • Κρισναμούρτι: Φονικό (από το βιβλίο του ”Στοχασμοί πάνω στη Ζωή”) • Δημ Ιωαννίδη: Εν το Παν • Κωστή Μελισσαρόπουλου: ”Παρατεκτονικαί” Εργασίαι εν Ελλάδι κατά την κατοχήν. Τυπικόν υιοθεσίας εις την Λευκήν Στοάν ”Πυρσός” • Ι.Ν. Δαμπάση: Παρμενίδης, Ο Ελεάτης Φιλόσοφος και Ιατρός • Κωστή Μελισσαρόπουλου: Περιλήψεις από τις Διδασκαλίες του Ι. Βασιλή • Απ. Κουκουβίνος: Σκέψεις για τη ζωή. ΧθεΣήμερΑύριο • Αγγελου Σικελιανού: Προφητεία του Ησαία • Δημ. Ιωαννίδης: Πέντε Μελέτες Αρχαιοφιλίας. Ακρόπολις. Η Θεά Αθηνά. Τα Αιγόσθενα. Το Αμφιάρειον. Τροφώνιον • Χρίστος Α. Ριζόπουλος: Γιατί και πως η Αννι Μπέζαντ έγινε Θεόσοφος • Ν.Σρι Ραμ: Η Ινδική κυβέρνησις εξέδωσεν αναμνηστικόν γραμματόσημον επί τη συμπληρώσει 30 ετών από του θανάτου της Αννι Μπέζαντ (1933) • Σαράντος Παυλέας: Εξίσωση • Απάνθισμα άρθρων και περιγραφών που δημοσιεύθησαν επ’ ευκαιρία της ιστορικής συναντήσεως της 5/1/1964 του Πάπα Παύλου Στ’ και του Πατριάρχου Αθηναγόρα στην Παλαιστίνη στον Τύπο: Εικόνες, Καθημερινή, Βήμα, Μεσημβρινή, Εθνος, Νίκη, Ημέρα των Πατρών • Ν. Καζαντζάκη: κάποια από τα θέματα που ΔΕΝ καταγράφηκαν στην κινηματογραφική ταινία ”Ζορμπάς” του Κακογιάννη • Οδυσσεύς Κοσμόπουλος: Η Πυροβασία. Από την αρχαιότητα έως την εποχή μας. Αι ιέρειαι της Αρτέμιδος, οι αναστενάρηδες της θράκης οι ”Χιβατάρι” της Ιαπωνίας και οι πυροβάται της Κευλάνης • 24/4/1964 Ετήσιον Συνέδριον της ομοσπονδίας των εν Ευρώπη Τμημάτων της Θεοσοφικής Εταιρείας με προεδρεύοντα τον παγκόσμιον Πρόεδρόν της Ν.ΣΡΙ ΡΑΜ • Αγγ.Σικελιανού: Η Μετάληψη του Ελευσινίου Κυκεώνα • Cornelia Muller: Συζήτησις περί χορτοφαγίας • Η Φωνή της Σιγής (απόσπασμα) •Αιμιλία Ιβου: Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Ο ποιητής του Αοράτου πέρα από την Ύλη του Κόσμου • Κωστής Μελισσαρόπουλος: Η εξέλιξη της Ψυχής και το κοινωνικό περιβάλλον • Ευαγγ. Τσιτσώνη: Η Ψυχή και η σχέσις προς την Φύσιν • Χρ. Ριζόπουλου: Η αγαμία του κλήρου (ιστορική αναδρομή) • Κωστή Παλαμά: Τα περιστέρια • Δημ. Ιωαννίδης: 3 Μελέτες: Η Ελληνική Μυθολογία και ο Εσωτερισμός. Η Αριθμολογία των Πυθαγορείων.Το Ατομον των Φιλοσόφων • Αριστ. Μικρούτσικος: Τί περιμένεις; • Κωστή Κοκόροβιτς: Ζωή (από την συλλογή ”Κάτι άλλο έρχεται”) • Ι. Βασιλή: Αυτο-μυητική • Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ο αληθινός πολιτισμός • Συνοπτική Εκθεσις της Ινδικής Σχολής Εσωτερισμού ”Γιόγκα” (από την βιβλιοθήκη του εν Ελλάδι Τμήματος της Θεοσοφικής Εταιρείας) • Ν.Σρι Ραμ: Γνάνα-Γιόγκα και Ράτζα-Γιόγκα • Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ο Αποκρυφισμός υπάρχει; Ποιές δυνατότητες έχει; • Συνομιλία του Κάρλο Σουαρές με τον Κρισναμούρτι πάνω σε ευρύτερα ζητήματα • J.L. Davidge: Κρισναμούρτι: Η πορεία της Ανθρωπότητος (μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη ληφθείσα προ 30 ετών) • Σοφοκλέους : Ο ύμνος στον Ανθρωπο (απόδοση Ι.Ν. Γρυπάρη από την ”Αντιγόνη”)
:: Μέγεθος 14Χ21 :: Σελίδες 375

 Ιλισός τεύχος 253 07-09/2003.
Τιμή: 2.00 

Περιεχόμενα τεύχους: 
Η Γοητεία της ανθρώπινης Σχέσης • Γ.Σιβρής: Το όραμα της Αλλαγής • Α. Μπέζαντ: Η Μελέτη από Θεοσοφική Άποψη • Αγγ.Σικελιανός: Υμνος στη Παναγία • Κρισναμούρτι: Περί Αγάπης • E. Maitland: Τα Ερμητικά βιβλία και η σημασία τους • Κόρη Κόσμου- Διάλογοι Αιωνίας Σοφίας • Δ.Ιωαννίδης: Πραγματικότητα και Αλήθεια • Κ.Γρηγοριάδης: Ο Εορτασμός των Ηλιοστασίων • Γ.Σιβρής: ΙΛΙΣΟΣ-Ενα πνευματικό σύμβολο • Ηρώ Τζοβάρα-Ζάραγκα: Τί κατέστησε το φυτό ιερό • Αγγ.Κατσουράκη: Ο δημιουργικός ρόλος των Σκέψεων στη ζωή μας • Ε. Μπλαβάτσκυ: Το Πνεύμα και η Αθανασία • Ο Λωτός- Ενα Παγκόσμιο Σύμβολο • Σουφισμός • S. Narayan: Η ορθή έννοια του καθήκοντος • Μουσωνίου: Περί τροφής.
:: Μέγεθος 14Χ21 :: Σελίδες 64 

Ιλισός τεύχος 255 01-03/2004.
Τιμή: 2.00 

Περιεχόμενα τεύχους:
Η Μεγάλη Ανοιξη • Γ.Σιβρής: Το βαθύτερο νόημα του εξανθρωπισμού • G.de Purucker: Υπνος και θάνατος • Ο Παρθενικός Κρίνος • Ε. Λέτσερις: Η Μυστική Διδασκαλία και η γέννηση του σύμπαντος • Dr.C.Savoire: Η ανοχή • Η Ημέρα του ADYAR • Σαλουστίου: Πως δυνάμεθα να νοήσουμεν τους Θεούς • Ι.Κασταμονίτη: ΠΟΠΟΛ ΒΟΥ, το ιερό βιβλίο των Κιτσέ Μάγια • Χ.Καμαρωτάκη: Ο χρησμόςτου Απόλλωνος • Ηρώ Τζιοβάρα-Ζάραγκα: Από Μύθου άρχεσθαι • Μ.Ζωγράφου: Πλωτίνος • J. Krisnamourti: Ο φόβος • Ε.Μπλαβάτσκυ: Η μνήμη και η ανάμνηση στη Θεοσοφική διδασκαλία • Π.Αναγνώστου: Η παγκόσμια αρμονία και οι συνέπειες προς τους διαταράσσοντες αυτήν • Η φιλοσοφία του Μαχάτμα Γκάντι για την αυτονομία, τις εργασιακές σχέσεις και το διεθνισμό • Από την παράδοση της Α.Ανατολής:: Ουέν Τσού 
:: Μέγεθος 14Χ21 :: Σελίδες 64.

Ιλισός του 1985 τ.164-169 (χαρτόδετο).
Τιμή: 15.00 

Όλα τα τεύχη του ΙΛΙΣΟΥ του 1985. Ενδεικτικά σας παραθέτουμε κάποια θέματα που αναπτύχθηκαν:

Ν. Κροντηρά: Οχι άλλο πιά • Ποιήματα. Αιμιλία Ιβου: Σιδήρεον Γένος. Λούλα Κωνσταντινίδου: Ανηφόρισμα. Τα Χρυσά Επη του Πυθαγόρα (απόδοση Νίκου Α. Τέντα). Καίτη Παπαδάκη-Καραμήτσα: Αγωνία • Δημ. Κυριάκης: Περί του J. Krishnamurti • Ποίημα. Αικατερίνη Τσόπελα: Δελφοί • Ρωμύλος Κ. Βαμβακόπουλος : Ο Μωάμεθ και το Ισλάμ • Γιώργος Βασ. Σιέττος: Υακίνθια Μυστήρια • Σαράντος Παυλέας: Σωσίβια (συνειδησιακός διάλογος) • Ευρετήριον Ομιλιών και Αρθρων εις ”Γνώμονα” και ”Πυθαγόρα-Γνώμονα” (1931-1940)

Σαράντος Παυλέας: Η σιωπή του Ιησού μετουσιωμένη σε λόγο • Ερνέστος Ρενάν: Η προσευχή που έκαμα στην Ακρόπολη ότα κατόρθωσα να εννοήσω την τέλεια ομορφιά της • Χρίστος Α. Ριζόπουλος: Η απήχησις της μετανσαρκώσεως εις την παγκόσμιον Φιλολογίαν • Ο οραματιστής Μάρτεν Λούθερ Κίγκ (αποσπάσματα από ομιλίες του) (απόδοση Π.Α. Μακρή) • Αιδ. Ζάνου Γουγουτά, Detroit, Mich.: Γιατί οι ολίγοι; • Ευρετήριον Ομιλιών και Αρθρων εις ”Τεκτονικόν Δελτίον” (1950-1974)

Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ηράκλειτος (544-484) (από τα ”Βήματα της Φιλοσοφίας”) • Ποιήματα. Λούλα Δ.Κωνσταντινίδου: Είταν το χρώμα. Νίκος Α. Τέντας: Ωδή του μαύρου αδερφού • Γ. Φτέρης: Η επίδρασις του Ορφέως επί του Χριστιανισμού (από το ”Ελευθερον Βήμα” της 11/4/1928) • Σπύρ. Νάγου: Σύνοψις εσωτερικής Φιλοσοφίας (τα αποσπάσματα επέλεξε ο Παν. Αναγνώστου) • Σαράντος Παυλέας: Ο Κύριος Σίσυφος έδενε του θανάτου το φάντασμα (συνειδησιακός διάλογος) • Ρωμύλος Κ. Βαμβακόπουλος : Αλχημεία και Ροδοσταυρισμός • Κρισναμούρτι: Ροή και διάρκεια (από ομιλία του το 1927) • Νικ. Καρβούνης: Εγωκεντρικός Ατομισμός (επιφυλλίδες της ”Πρωίας” 19/12/1932) • Αντρέ Λόττε: Μιά παράξενη πρόγνωση της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ (μετάφρ. Σοφ. Χαλ.) • Ελ. Μπαρμπαγιαννίδης: Εσπεράντο, η γλώσσα της ειρήνης • Ευρετήριον Ομιλιών και Αρθρων εις ”Πυθαγόραν” (1976-1981) και εις ”Τεκτονικό Δελτίο-Πυθαγόραν” (1982-1984)

Σαράντος Παυλέας: Βακτηρία του βίου με την αγία Σου Κοίμηση γίνε για μάς Θεοτόκε (εις μνήμην του Χρίστου Α. Ριζόπουλου) • Σπυρ. Νάγος: Περί Ορφέως και Ορφικών Δοξασιών (Αθήναι,1933) • Κατίνα Χατζηδημητρίου: Το Πνεύμα του αρχαίου θεάτρου (ομιλία στη Θεοσοφική Εταιρεία) • Διασωθείσαι αρχαίαι Τραγωδίαι • Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ο Νικολά Φλαμέλ και ο αλχημιστικός χρυσός • Παν. Βλαχόπουλος: Περιγραφή με λέξεις • Surendra Narayan: Από την Σκοπιά (Theosophist, 03/1983) (μετ. Σοφ.Χαλ.)

Σαράντος Παυλέας: Ο Κύριος Οδυσσέας (συνειδησιακός διάλογος) • Παν. Αναγνώστου: Ευλαβικό Μνημόσυνο Σπυρίδωνος Νάγου (4/9/1933-4/9/1985) • Νικόλαος Κροντηράς: Ο σκοπός και η μορφή της πραγματικής τέχνης • Dennis Balson: Η Πνευματική Διάστασις • Θωμάς Κιουστελίδης: Κάθαρση – Αρετή – Ηθική • Ομιλίαι για την Εορτή του Λευκού Λωτού: Γ.Σιβρή, Χρ. Καμαρωτάκη, Παν. Παπασλιώτη • Πολυδ. Αντζακα: ομιλία εμπνευσμένη από το βιβλίο του Κρισναμούρτι ”Διαλογισμός” • Κωστής Μελισσαρόπουλος: Λόγοι της H.P. Blavatsky • Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ο αθάνατος Κόμης του Αγ. Γερμανού • Αφιέρωμα στην παγκόσμια ημέρα των ζώων: Παναγιώτης Βλαχόπουλος: Ανθρωπος και Ζώα. Alba Spirituale: Προσευχή των Ζώων

Νίκος Τέντας: Εν Ανθρώποις Ευδοκία • Κώστας Μπούκας : Το Θείο Φως • Κωστής Μελισσαρόπουλος: Σωκράτης – Πλάτων – Αριστοτέλης (ομιλία του στον ”Παρνασσό”) • Σπύρος Νάγος: Περίληψις ομιλίας του εν Κυλού Πήρα – Υμηττός την 11/12/1932 • Paul Amadeus Dienach: Ωδή εμπνευσμένη από αγάπη για την πατρίδα. Ποιητές, μη λυπάσθε γι’ όσα δεν προλάβατε να εκφράσετε. Θλιμμένη Κυριακή (μετάφραση Γ.Μ. Παπαχατζή) • Ποίημα Λ. Νικολαίδου: Μιά χρυσή του Ηλιου αχτίδα • Παν. Αναγνώστου: Δια της Αναγεννήσεως η Εξέλιξις • Ποίημα Γιάννη Κουτσοχέρα: Ασπρο χέρι-Μαύρο χέρι • Δημ. Α. Κυριάκης: Περί του Pierre Teilhard de Chardin. 
:: Μέγεθος 14Χ21 :: Σελίδες 408

Ιλισός του 1990 τ.194-198 (χαρτόδετο).
Τιμή: 15.00

 Όλα τα τεύχη του ΙΛΙΣΟΥ του 1990.
Ενδεικτικά σας παραθέτουμε κάποια θέματα που αναπτύχθηκαν:

Φέλιξ Λαίητον: Εποχή του Υδροχόου; (άρθρο δημοσιευθέν στο περιοδικό της Αμερικανικής Θεοσοφικής Εταιρείας. Επιμέλεια: Π.Αναγνώστου) • Κωστή Μελισσαρόπουλου: Η εξέλιξη της ψυχής και το κοινωνικόν περιβάλλον • Frank P.Boucher: Είμαι ευγνώμων… • Η Μετενσάρκωσις απασχολεί τους επιστήμονες (Η Ημέρα των Πατρών, 1978) • H.P. Blavatsky: Η Μετενσάρκωση, και η απώλεια της μνήμης των προηγουμένων ζωών (Απόσπασμα του βιβλίου της ”Το Κλειδί της Θεοσοφίας”. Μετάφραση: Μαρίκας Κανδήλη) • Άννι Μπεζάντ: Το θέμα της αναμνήσεως των προηγουμένων ζωών • Δημ. Α. Ιωαννίδης: Η Δημιουργία. Αρχή και διάρκεια • Πέτρος Γκράβιγγερ: Πρόοδος – Εξέλιξις (από το βιβλίο του ” Συμβολή εις την Μυητικήν Αγωγήν του Ανθρώπου” • Διδώ καλλέργη: Η Ψυχή και το Πνεύμα (Φιλοσοφική ανάπτυξη της δυαδικής θεωρίας της δημιουργίας της ψυχής και της εξελίξεώς της) • Νίκος Καρβούνης: Τα κορακίστικα της διανοήσεως (επιφυλλίς στην ”Πρωία” της 4/01/1932) • Σταύρος Βασαρδάνης: Τα ”Μυητικά Συστήματα” και η Επιστήμη

Κωστή Μελισσαρόπουλου: ”Εισαγωγή στη Θεοσοφία” • Joseph Lesage Tisch: Ανάστασις και Μετενσάρκωσις (από το American Theosophist) • Παναγ.Κ. Τροιζης: Βυζαντινές επιδράσεις στον Ροδοσταυρισμό • Κάμιλλος Φλαμμαριών (1845-1925): Το Μυστήριο του Θανάτου (από το τρίτομο έργο του ”Ο Θάνατος και το μυστήριό του” και συγκεκριμένα από τον τελευταίο με τίτλο”Μετά τον θάνατον” και το 12ον κεφάλαιον με τίτλο”Συμπεράσματα” • Νίκος Καρβούνης: Πνευματική δουλεία (από την επιφυλλίδα της ”Πρωίας” της 2/11/1931) • Comm.Dott.G.Filipponio: Συγχώρησις • Rohit Mehta: Ο Χριστιανικός Μυστικισμός , καθώς το ερμήνευσε ο Ινδός συγγραφέας (μετάφρασις: Γ.Βλιάμου) • Geoffrey Harrod: Είναι δυνατή η Παγκόσμιος Αδελφότης; (από το περιοδικό Theosofy in Australia) • Δημήτριος Αλ.Ιωαννίδης: Η Ελληνική Μυθολογία και ο Εσωτερισμός • Jean Guitton: Ιησούς, θεός ή Άνθρωπος; (της Γαλλικής Ακαδημίας) • Σπυρ. Νάγος: Τι είναι ο Τεκτονισμός (Υποθήκαι του Σπυρίδωνος Νάγου. Επιμέλεια Π.Αναγνώστου) • Γεωργίου Χαλκιώτη: Από την κηδεία του Μηνά Λογοθέτη (Κραταιότ:. Μεγ:. Ταξ:., που μετέστη εις την Αιωνίαν Ανατολή την 3/4/1990) • Ρ.Ντε Σιγουρα: Επικήδειος Μηνά Λογοθέτη

Ανταίος: Αναστενάρια • Χρίστος Πολατώφ: Προέλευσις και Συμβολισμός των Ελευσινίων Μυστηρίων • Κωστής Μελισσαρόπουλος: Η ορθή λειτουργία της Θεοσοφικής Εταιρείας • Boltonhall: Ποιός είναι Τέκτων;(επιμέλεια Π. Αναγνώστου) • Αιμιλία Ίβου: Η Πνευματική Εξέλιξις της Ανθρωπότητας και οι Θείοι Εκπαιδευτές (από την άποψη των Εσωτερικών Παραδόσεων) • Εορτή Λευκού Λωτού. Ομιλίες: Πολ. Άντζακα, Χρ Καμαρωτάκη, Γ.Σιβρή, Π.Παπασλιώτη • Π.Αναγνώστου: Ο θεός Απόλλων σύμφωνα με την εσωτερική αρχαία παράδοση (ομιλία του στην ιερά νήσο Δήλο) • Νίκος Κ. Αδαμόπουλος: Τριλογία Τεκτονικής πορείας – Εξαγνισμός, Φώτιση,Θέωση • Sir Edwin Arnold: Το Φως της Ασίας -από τη ”Νύχτα της Φώτισης” (Η σκηνή του Πειρασμού)
Charles Bunting: Ο ορισμός του αδελφού (από το Canadian Theosophist) • Κατά της Οργής (από τα Ιερά Βιβλία των μεγάλων θρησκειών) •Δημ. Ιωαννίδης: Προλήψεις • Κωστή Μελισσαρόπουλου: Μύηση. Πρόσωπα: Μυσταγωγός, Επόπτης, Νεόφυτος • Ιωάν.Ν. Δάμπαση: Οι Δελφικοί Μύσται και Θεραπευταί • Δρ. Φιλ.J.H. Dubbink: Ο Πλάτων-Εσωτεριστής; • Ε. Μπλαβάτσκυ: Περί των κινδύνων του πνευματισμού (από το βιβλίο της ”Το Κλειδί της Θεοσοφίας”) • Ευαγ. Σ. Σταμάτη: Καβείρια Μυστήρια • Νιλακάντα Σρι Ραμ: Το Σύμβολο του Λωτού • Ερμίνα Σάμπετάι: Ενας Αυτοκράτορας Μύστης • J.L.Davidge: Οι Θεοί του Ολύμπου, από την άποψη του Εσωτερισμού (από το περιοδικό Theosophy in Australia) • Αριστείδη Οιχαλιώτη: Κάρμα-Μετενσάρκωση • Παναγιώτη Βλαχόπουλου: Ο Σωκράτης μπροστά στο Αγνωστο • Κ.Γρηγοριάδη: Αλλαγή πορείας δια του εσωτερισμού • Παν. Αναγνώστου: Η ακρεοφαγία • Αιμιλία Ιβου: ”Προμηθεύς Δεσμώτης”

Παν.Αναγνώστου: Η αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και η Θεοσοφία (αποσπάσματα ομιλιών του) • Νίκος Καρβούνης: Ο λιμός των Ψυχών (άρθρο δημοσιευθέν στην ”Πρωίαν” της 6/7/1931) • Θαλής Γρηγορόπουλος: Δημήτριος Αλεξ. Ιωαννίδη + 17/12/1970 (μια εικοσαετία από τον θάνατό του) • Δημ Ιωαννίδης: Υμηττός, Όρος αρχαίων προσευχών (ομιλία του στον Αρχαιόφιλο Όμιλο Εκδρομών) • Κ.Καρυδάκης: Η Πηγή της Ανθρώπινης Ψυχής • Αγγελική κατσουράκη: Ο δημιουργικός ρόλος των σκέψεων στην ζωή μας • Αιμιλία Ιβου: Το Υπερπέραν υπάρχει. Οι νεκροί μάς ομιλούν. Οι τολμηρές θέσεις ενός καθολικού ιερωμένου

:: Μέγεθος 14Χ21 :: Σελίδες 368.

Ιλισός του 1992 τ.204-208 (χαρτόδετο).
Τιμή: 15.00 

 

Όλα τα τεύχη του ΙΛΙΣΟΥ του 1992.
Ενδεικτικά σας παραθέτουμε κάποια θέματα που αναπτύχθηκαν:

Oswald Wirth: Τα Τεκτονικά Μυστήρια (ανατύπωση από δημοσίευση στον ”Πυθαγόρα, Γνώμονα” 1/09/1933) • Ιωάννου Βασιλή: Αι ελπίδες και οι κίνδυνοι του πνευματισμού • Κωστή Μελισσαρόπουλου: Δύο Μάρτυρες της ελευθερίας της συνειδήσεως . Μιχαήλ Σερβέτος (1509-1553), Σεβαστιανός Καστελλιόν (1515-1563) • Ι.Ν. Δαμπάση: Η Κρητική Μύησις • Διδώ Καλλέργη: Το Κηρύκειον του Θεού Ερμού • Παν. Αναγνώστου: Η 25η Μαρτίου και οι Τέκτονες • Παναγ. Βλαχόπουλου: Ο ηλεκτρισμός και η αρχαία σοφία • Πραξ. Λάιου: Δελφοί, ”Γνώθι Σ’ Αυτόν”, ”Μηδέν Αγαν”

Κωστή Μελισσαρόπουλου: Τα ”Μεγάλα Όντα” • Δημ.Ιωαννίδη: Η θεά Αθηνά • Πίνακας ”Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ” Μωυσής, Βούδδας, Λάο Τσε, Ιησούς, Κομφούκιος, Ζωροάστρης • James S. Perkins: Οδός Αρμονίας, για την επιβίωσι της ανθρωπότητος (από ομιλία του Προέδρου της Θεοσοφικής Εταιρείας της Αμερικής που εδόθη στον ”Παρνασσό” στις 21/01/1958. Η μετάφρασις είναι του Γεωργίου Βλιάμου με την συνεργασία του Τίμου Βρατσάνου) • Σταύρου Βασαρδάνη: Ο ”Διδάσκαλος” • Georges Reyer: Μωάμεθ • Κωστή Μελισσαρόπουλου: Τι γράφει ο Πλάτων για την Ανατροφή και την Παιδεία • Π.Αναγνώστου: Πως αποκτάται η συνείδηση των Ανωτέρων Κόσμων • Χαρ. Μπάρακλης: Στοιχεία Βιονομίας Ανθολόγηση του αξιόλογου πνευματικού έργου του Πλάτωνος Δρακούλη (1858-1932)

Κωστή Μελισσαρόπουλου: Δημήτριος Γαλανός ο Αθηναίος (1760-1833) • Το θάρρος στα κείμενα των μεγάλων θρησκειών (από εργασίες που είχαν τυπωθεί στο Ιλισό του 1956 και του 1960) • Χριστόφορου Ρίζου: Ο Ελευθεροτεκτονισμός • Ευάγγελος Π.Φωτιάδης: Ελλάς και Ασία • Σπ. Νάγου: Ηθικές Διδασκαλίες και Φιλοσοφικοί Στοχασμοί (την επιλογή του πνευματικού του έργου την έκανε ο Χαρ. Μπάρακλης) • Στη Εορτή του Λευκού Λωτού οι ομιλίες Πολυδεύκη Αντζακα, Αναστ. Τριανταφυλλόπουλου, Γ.Σιβρή

Δημ. Ιωαννίδης: Ελληνικοί Περίπατοι-Μινωικά • Ι.Βασιλή: Σιβυλλικοί Ψίθυροι • Francis Brunel: Η Αδελφότης πρέπει να ζωντανέψει σ’ όλες τις συνειδήσεις • Κρισναμούρτι: Αγάπη και Θάνατος (ομιλία στο Saanen της Ελβετίας στις 27/07/1965) • Ν. Παράσχη: Ποίος ο σκοπός των Μυστηρίων (από το βιβλίο του ”Δημιουργία και Πνευματική Αναγέννησις”) • Κομφούκιου Ηθικές Διδασκαλίες (την ανθολόγηση την έκανε ο Χ. Μπάρακλης από το βιβλίο ”Κομφούκιος, η τέχνη του κοινωνικού βίου” Μετάφραση από την Γαλλική Ι.Αθανασιάδου, Αθήνα, 1852) • Ελευθ. Τραϊου: Μετενσάρκωση, η σύγχρονη ελπίδα • Πρόσκληση προς τις ώριμες Ψυχές της Γης από την Ελληνική Θεοσοφική Εταιρεία: Τι είναι Θεοσοφία Κων/νου Παπαϊωάννου: Το Κοσμολογικόν Πρόβλημα, όπως αντιμετωπίσθη από τους σοφούς της Ελλάδος, τους μεταγενέστερους και την σύγχρονον επιστήμη (η εναρκτήριος ομιλία εις την Ακαδημία Αθηνών του καθηγητού Πανεπιστημίου-Πολυτεχνείου, ανατύπωσις από τον Ιλισό του 1961) • Αντ. Ανδριανόπουλου: Γνώσις-Πράξις (ανατύπωσις από το Θεοσ. Δελτίον του 01/1933) • Nell Taylor: Διατροφή και Υγεία • Νίκος Καρβούνης: Ο Εσωτερικός Ρυθμός (από την επιφυλλίδα της ”Πρωίας” 19/10/1931) • Ευαγ. Π. Φωτιάδης: Οι αρχαίοι Έλληνες νοσταλγοί του παρελθόντος (από τον Ιλισό του 1965) • Πλάτωνος Δρακούλη: Η Θεοσοφία (από το περιοδικό ”Ερευνα” του 1906) • Οι απόψεις του Πλάτωνα και του Ηράκλειτου για τη Μετενσάρκωση (αποσπάσματα που ο επιμ. του Ιλισού βρήκε και κατέγραψε)
:: Μέγεθος 14Χ21 :: Σελίδες 406

Ιλισός του 1993 τ.209-213 (χαρτόδετο).
Τιμή: 15.00 

 

Όλα τα τεύχη του ΙΛΙΣΟΥ του 1993.
Ενδεικτικά σας παραθέτουμε κάποια θέματα που αναπτύχθηκαν:

Geoffrey Hodson: Κίνδυνοι που συνεπάγονται από τον πνευματισμό (από το περιοδικό ”Theosophist” της Ν. Ζηλανδίας • Μαρία Σ. Θεοχάρη: Ενας βυζαντινός βίος του Βούδδα • Ε.Π.Μπλαβάτσκυ: Ο Νόμος του Κάρμα (απόσπάσματα από το βιβλίο της ”Το Κλειδί της Θεοσοφίας”) • Χαρ. Μπάρακλη: Η ανταμοιβή του καλού και η τιμωρία του κακού (από την σοφία του λαού μας και την αρχαία Ελληνική διανόηση) • Παν. Αναγνώστου: Πως αποκτάται η συνείδηση των ανωτέρων κόσμων • Χρ.Σ. Σολομωνίδη: Στην Ιερή Γη του Απόλλωνος (ομιλία του στις 18/02/1965 στον”Παρνασσό”)

Υγιεινή και Ηθική: Ανθολόγηση συγγραμμάτων από τον Χαρ. Μπάρακλη σχετικά με την Κρεοφαγία • Παναγ. Βλαχόπουλου: Αρμονία Κύκλου • Αιμιλίας Ιβου: Η Θεοσοφία • Edith Schlosser: Λύσατε τον Προμηθέα σας (από το περιοδικό American Theosphist, μεταφρ. Κατ. Φράγκου) • F.L. Kunz: Η Αρχή της Συμμετρίας στο Σύμπαν (μεταφρ. Κατ. Φράγκου) • Δημήτριος Α. Ιωαννίδης: Τα αίτια της Δημιουργίας (Κατά τους αρχαίους Έλληνας Φιλοσόφους) • Ο Όρκος του Μ. Αλεξάνδρου στην Ώπη (Νίκη 18/02/1993) • F. Layton : Οι Κύριοι του Κάρμα (από του περιοδικό ”Theosophy” της Αυστραλίας)

Κ. Μελισσαρόπουλου: Δελφοί και Αμφικτιονίες (από την διάλεξή του στον Παρνασσό) • Αγγελου Σικελιανού: Η Μετάληψη του Ελευσίνου Κυκεώνα • Ποπλιου Λέντουλου (Διοικητού της Ιουδαίας): Περί Ιησού Χριστού (Εν Ιερουσαλήμ Ινδικτίωνος 7, Σελήνης 11) • Oswald Wirth: Ερμητισμός και Ελευθεροτεκτονισμός (άρθρο δημοσιευθέν κατά πρώτον εν τω περιοδικώ ”Acacia” του Μαίου 1908 και είτα υπό του dr. Lauer εν τω Freimaurer της Leiipzig και εν τω Zentralblatt fur Okkultismus της Βιέννης 02-04/1909) • Δημ Ιωαννίδη: Μινωικά • R. Emmanuel (”Revue Spirite”): Η Φύσις : Πηγή Θαυμάτων (μετάφρ. Ανδρ. Κνιθάκη) • Georges Reyer: Ο Βούδδας • Marcel Granet: Κομφούκιος • Louis la Velle: Σωκράτης • Κρισναμούρτι: περί θανάτου (από ομιλία του στην Ελβετία το 1965) • Κρισναμούρτι: Φθόνος και Μοναξιά • Νικ. Ματσούκα: Ζωή και Θάνατος, κατά τας αντιλήψεις των Ορφικών Μυστηρίων • Σπ. Νάγου (1923): Το Πνεύμα προυπήρξε της Υλης; • Ηλία Κίμου: Από την εορτή του Λευκού Λωτού • Πολυδ. Άντζακα: Περί Παιδείας • Χρ. Καμαρωτάκη: Περί των Διδασκάλων της Σοφίας • Mahatma Gandhi: Από τον Ανθρωπο στον Υπεράνθρωπο (της Ιφ. Χατζηδημητρίου) • 
Δημ. Ιωαννίδη: Η Πνευματοδοξία • Κωστή Μελισσαρόπουλου: Η Μεταρρύθμιση του Αμένωφι-Ακενατών • Ν. Παράσχη: Τι γίνεται η Ανθρώπινη Οντότης μετά Θάνατον (εκ του βιβλίου του ”Δημιουργία και Πνευματική Αναγέννησις”) • Ιωάννου Βασιλή: Η Τριλογία του Αρχαιοφίλου Ομίλου Εκδρομών (απόσπασμα ομιλίας του που έγινε στον Υμηττό στις 8/12/1957) • Η Φωτεινή Ψυχή του Βίκτωρος Ουγκώ στα τέλη της ζωής του (από το Τεκτονικό περιοδικό ”Πυθαγόρας” Ιανουάριος 1924) • Ελλη Παππά: Η ονομασία των Ελλήνων (επιστολή της στα ΝΕΑ 31/12/1992) • Βασιλείου Πελασγού Γουσίου: Περί των Εορτών των Παναθηναίων. Δοξαστικόν τη Μητρί Δημήτρι • Franz Hartmann: Τα Μυστικά Γνωρίσματα των Ροδοσταύρων • Υποθήκαι Σπυρίδωνος Νάγου (επιμέλεια Π.Αναγνώστου) • Γ.Μ. Παπαχατζή: Παύλος Αμαδέος Ντίναχ (12/1964) • Ι. Βασιλή: Ελευθερία και Δικαιοσύνη (από το βιβλίο του ”Το σημειωματάριον ενός Μύστου”) • Παν. Δ.Αναγνώστου: Η Αρχαία Λατρεία • Γ. Κουκουβίνου: Δίκαιο-Δικαιοσύνη-Δικαίωμα

Παν.Δ.Αναγνώστου: Ο Υπατος των Θεών Ζεύς στα Αρχαία Μυστήρια • Συνομιλίαι Εκκερμαν με τον Γκαίτε (μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη, 1913) (ανθολόγηση Χ. Μπάρακλη) • Οι σκέψεις του Νίκου Καζαντζάκη (από το βιβλίο της Ελένης Ν.Καζαντζάκη ”Ο ασυμβίβαστος’) • W.W. Westcott.SM.IX. : Οι Ροδόσταυροι (μετάφραση-σχόλια: Α. Κουνάνη) • Μαίρη Αντερσον: Το Σύμβολο του Καθρέπτου (Ομιλία της στις 18/10/1993 στη Θ.Ε. μετάφραση Γ.Σιβρή) • Α. Αδριανοπούλου: Η Ζωή είναι ωραία (από το βιβλίο του ”Ο άνθρωπος και η ζωή” , 1950) • Εγκόλπιον του Τέκτονος. Διασκευή του Code Maconnique de la Loge ”Fidelite et Prudence”, Geneve, 1885. (μετάφραση: Β. Κοσμά, παρουσίαση: Π.Αναγνώστου).
:: Μέγεθος 14Χ21 :: Σελίδες 320

Ιλισός του 1994 τ.214-218 (χαρτόδετο).
 Τιμή: 15.00 

Ολα τα τεύχη του ΙΛΙΣΟΥ του 1994.
Ενδεικτικά σας παραθέτουμε κάποια θέματα που αναπτύχθηκαν:

Ομραάμ Μίκαελ Αϊβανχόφ, Αποσπάσματα από διδασκαλίες του • Ο Ινδός Σρί Σάτυα Σάι Μπάμπα, Αποσπάσματα από διδασκαλίες του • Δημ. Ιωαννίδη: Η Ακρόπολις • Ιωάννη Βασιλή: Μυστήρια • Rydyard Kipling: Αν, (Μετάφραση Νίκου Καρβούνη)

Από τους μύθους του Αισώπου • Ιωάννα Μαρή: Πρακτικές οδηγίες προς τους νέους μέλλοντες γονείς • Χαρ.Μπάρακλη: Πυθαγόρας, ο Διδάσκαλος της Ανθρωπότητος • Α.Παπαδομιχελάκη: Θεοσοφικές αρχές • Αντ. Ανδριανόπουλου: Ο Νόμος της Αγάπης • Annie Besant: Η Απόκρυφη Ζωή του Ανθρώπου (Μετάφραση: Αιμιλίας Ίβου) • Ιωάννου Βασιλή: Παγκόσμιος Αρμονία • Δημ Ιωαννίδης: Οι επικοινωνίες με το ”Υπερπέραν” • Πλάτωνος Δρακούλη: Ο Ηλιος • Αιμιλία Ιβου: Ο Ιστορικός, ο Μυθικός ή Κοσμικός και ο Μυστικός Χριστός (βασισμένο στη σχετική μελέτη της Besant από τον ”Εσωτερικό Χριστιανισμό”)

Παναγή Λεκατσά: Το Μήνυμα της Ψυχής. Η Ιστορία των δύο Αρκάδων (από το βιβλίο του ”Η Ψυχή) • Γ.Σιβρή: Εορτή Λευκού Λωτού • Χρ. Καμαρωτάκη: Το τραγούδι του αγαπημένου • Ηλία Κίμου: Η αναγκαιότητα της πνευματικής καλλιέργειας και της απόκτησης πνευματικής συνείδησης • P.Christian: Αιγυπτιακαί Μυστηριακαί Παραδόσεις (από το έργο του ”Τα Μυστήρια των Πυραμίδων”) • Κ.Γρηγοριάδη: Ο Ανθρωπος • Κωστή Μελισσαρόπουλου: Ο Νόμος της Μετενσαρκώσεως, πως λειτουργεί και τι σημασία έχει για μάς • Α. Ανδριανόπουλου: Η Μετενσάρκωση και η Ειμαρμένη (από το βιβλίο του ”Οι Νόμοι της Ζωής”)
Ασπ. Παπαδομιχελάκη: Πορεία προς τη συνειδητότητα, διαλογισμός • Ι.Βασιλή: Τι είναι η Ψυχή • Νικ. Καζαντζάκη: Ο Φτωχούλης του Θεού (αποσπάσματα) • Γιώργου Σεφέρη: Οταν δεν υπάρχει Ελευθερία, το Υπέρτατο Χρέος της Διαμαρτυρίας (Η φωνή του Γιώργου Σεφέρη στις 28 Μαρτίου 1969) • Ιωάννη Κέπλερ: Η Προσευχή (απόδοση Π.Δ.Α.) • Κ.Γρηγοριάδη: Αι Θυσίαι • Κ. Μελισσαρόπουλου: Αδελφοσύνη • Α. Ανδριανόπουλου: Η Ελληνική Θεοσοφία • Ορέστη Ηλιανού: Το τέλος του αρχαίου κόσμου (από το περιοδικό”Τρίπτυχο”, Μάιος 1989, Εκδόσεις Ιωλκός)

Ι. Βασιλή: Στοχασμοί μπροστά σ’ ένα Λίκνο • Κωστή Παλαμά: Εκκλησία και Θρησκεία (από το περιοδικό Νουμάς, στις 23/10/1911) • Μοναχού Παίσιου: Αγιορείται Πατέρες και Αγιορείτικα (αποσπάσματα) • Γ.Σιέττου: Αρχαίες επιβιώσεις στο Χριστιανισμό (αποσπάσματα από το βιβλίο του, εκδόσεις Aldebaran) • Αριστ. Οιχαλιώτη: Εσωτερισμός και Εσωτεριστής • Δημ.Ιωαννίδης: Ο Ναός της Απτέρου Νίκης • Annie Besant: Ο Εσωτερικός Χριστιανισμός. Αποσπάσματα. (μετάφραση: Αιμιλίας Ίβου) • Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου: Ασκητισμός και Φανατισμός • Από την επίσκεψη του Δαλάι Λάμα στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου 1979 • Πλουτάρχου: επιλογή από τα ”Ηθικά” , Περί Σαρκοφαγίας (κατά διασκευή του Ιωάννου Χ. Πούλου) • Α. Προβελεγγίου: Φύσις αγία..:: Μέγεθος 14Χ21 :: Σελίδες 320 

Recent Posts

  Recent Comments

  Χωρίς σχόλια για εμφάνιση.
  Latest Posts
  This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No feed found.

  Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

  Categories

  • Χωρίς κατηγορία