Στα σανσκριτικά «Σαμπτ» σημαίνει ήχος, λόγος, ομιλία, όνομα, ουσία, ειπωμένος λόγος, έκθεση, διαύγεια, έκφραση, λαλιά κλπ. Οτιδήποτε έχει ειπωθεί ή ακουστεί είναι Σαμπτ, και φανερώνει την αληθινή φύση των πραγμάτων και εξηγεί την κρυμμένη πραγματικότητα ή το μυστήριό της. Αλλά στην ορολογία των αγίων, ο όρος Σαμπτ έχει μια πολύ βαθύτερη έννοια, τελείως διαφορετική από τη σημασία που παραδεχόμαστε συνήθως.

«Σαμπτ» σημαίνει τη Δύναμη του Θεού που έχει δημιουργήσει και συντηρεί τις διάφορες μεγάλες διαιρέσεις και υποδιαιρέσεις της απέραντης δημιουργίας Του. Είναι ένα ρεύμα από τον Ωκεανό της Συνειδητότητας και χαρακτηρίζεται από Ηχητική δόνηση, ή με άλλα λόγια, είναι μια ζωντανή και δραστήρια Εσωτερική Αρχή η οποία, προερχόμενη από το Θεό, εμψυχώνει όλη τη δημιουργία. Είναι το εργαλείο με το οποίο ο Θεός δημιουργεί, ελέγχει και συντηρεί το απέραντο σύμπαν Του. Δρα σαν νήμα ζωής μεταξύ του Δημιουργό και της δημιουργίας, και εξυπηρετεί σαν μια χρυσή γέφυρα μεταξύ των δύο. Τα θεία ρεύματα, όπως τα αιθερικά ρεύματα ενός ραδιοφώνου, εκτείνονται μέσα στην ατμόσφαιρά προς όλες τις κατευθύνσεις εκπέμποντας μελωδίες θείας μουσικής. Εμείς όμως, ωσότου να συντονιστούμε με το Άπειρο προσαρμόζοντας τη νοητική μας συσκευή, δεν μπορούμε να πιάσουμε τις θείες δονήσεις και να ακούσουμε τις μελωδίες τους. Γι’ αυτό και γινόμαστε περισσότερο αιθέριοι όταν συντονιζόμαστε με την ουράνια μουσική. 

Η Εσωτερική Αρχή του Ήχου είναι Παν-συνειδητή, ένας Άγραφος Νόμος και μια Αλάλητη Γλώσσα, αυτοσυντήρητη και αυτό-συγκρατούμενη και όμως είναι αυτή η ίδια η ζωή όλων όσων υπάρχουν Αλλά αυτός ο Ήχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στα κατάβαθα της ψυχής, για και τα δύο είναι της ίδιας ουσίας, εφόσον η ψυχή δεν είναι παρά μια σταγόνα στον Ωκεανό της Παν-συνειδητότητας. Στις γραφές των Σικχ ονομάζεται επίσης ο «Αληθινός Λόγος».

«Με τον Αληθινό Λόγο γνωρίζει κανείς την Αλήθεια. Με τον Αληθινό Ήχο ψέλνει κανείς τη δόξα του Κυρίου».
Γκουρού Νανάκ

Σε όλες τις θρησκευτικές γραφές, ο Σαμπτ αναφέρεται ότι είναι ο Δημιουργός του Σύμπαντος. Οι Βέδες τον αποκαλούν «Ναντ» και μας λένε ότι έφερε σε ύπαρξη δεκατέσσερις περιοχές. Στο Κοράνι αναφέρεται ως «Κάλμα» που δημιούργησε δεκατέσσερις διαιρέσεις. Ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιό του έχει γράψει ότι ο «Λόγος» είναι η ριζική αιτία της δημιουργίας. Οι ιερές γραφές των Σικχ λένε επίσης το ίδιο πράγμα – ολόκληρη η εκδήλωση ξεπήδησε από τον Σαμπτ και συντηρείται από Αυτόν. Όλες οι δυνάμεις της φύσης εξαρτώνται και εργάζονται μέσω του Σαμπτ ή της Αρχής του Ήχου. Ο ήλιος, ο ουρανός, η γη και τα ουράνια πεδία, όλα είναι μέσα στη Δύναμή Του που διαπερνά και διοικεί τα πάντα, και δεν υπάρχει τόπος όπου Αυτός δεν είναι όπως τα ηλεκτρικά κύματα με τα οποία ολόκληρη η ατμόσφαιρα είναι επιφορτισμένη, έτσι και ο Σαμπτ στην πιο λεπτή μορφή του διαπερνά τα πάντα στην πληρότητά Του, και είναι ο Δημιουργός τους. Ο Σαμπτ δεν είναι μόνο ο Δημιουργός αλλά και ο Καταστροφέας επίσης, και η επαναγέννηση της δημιουργίας γίνεται μέσα του. 

«Ο Σαμπτ είναι ο πράκτορας του Θεού που διευθύνει, και είναι η αιτία όλης της Δημιουργίας. Και η δημιουργία και η διάλυση είναι από τον Σαμπτ. Και ο Σαμπτ πάλι είναι η αιτία της επαναδημιουργίας».

Γκουρού Αμαρ Ντας

Πριν από τη δημιουργία ο Σαμπτ υπήρχε σε μια ανεκδήλωτη μορφή και γι’ αυτό δεν είχε κανένα όνομα. Ήταν κάτι τελείως εγκατεστημένο μέσα στον Εαυτό Του και ήταν γνωστός μόνο ως Ασάμπτ, άηχος ήχος, ανώνυμος, ακατάληπτος, αδιανόητος, ανέκφραστος και απερίγραπτος. Όταν εκδηλώθηκε ονομάστηκε Σαμπτ ή Νάαμ. Οι Μουσουλμάνοι άγιοι τον ονομάζουν Ζοχάρ (ουσία) και οι Ινδοί άγιοι τον περιγράφουν ως Μουλ (ριζική αιτία). Είναι η ζωτική αρχή που υπάρχει μέσα σε κάθε μορφή και διαπερνά τα πάντα, ορατά και αόρατα.  Είναι η Αναίτια Αιτία, η αιώνια αυθύπαρκτη ζωή, που τρέχει ατέλειωτα μέσα και έξω από το χρόνο. Είναι αυτή η ίδια η ψυχή της Δημιουργικής Δύναμης που εμποτίζει ακόμη και το τελείως πνευματικό βασίλειο. 

«Όλα τα πράγματα είναι εκδηλώσεις της Θέλησής Του. Αλλά η Θέλησή Του είναι πάνω από κάθε περιγραφή. Με τη Θέλησή Του η ύλη ζωογονείται σε ζωή. Με τη Θέλησή Του αποκτάται το μεγαλείο .Με τη Θέλησή Του οι ασεβείς περιπλανιούνται σε ατέλειωτη επαναγέννηση. Όλα υπάρχουν κάτω από τη Θέλησή Του, και τίποτε δεν υπάρχει έξω από αυτήν. Συντονισμένος κανείς με τη Θέλησή Του, ω Νανάκ, είναι τελείως ελεύθερος από το εγώ».